รู้จักเจ้าหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ มี 3 ท่าน คือ

 1. คุณณัฐวรรธน์  ภรนรา  / หนุ่ม (ผู้จัดการศูนย์ฯ) : noomnattawat@gmail.com : facebook.com/noomnattawat
 2. คุณรจนา ปทุมานนท์ / แอน (เจ้าหน้าที่)
 3. คุณกัญญาภัค มณเฑียร / ฟ้า (เจ้าหน้าที่)

 

เจ้าหน้าที่จิตอาสา

 1. คุณแม่สุดใจ เกิดสุขโข (แม่ครัว)
 2. คุณพ่อสำเนียง เกิดสุขโข (เจ้าหน้าที่)
 3. คุณวิภาพรรณ  สุคนธ์สวรรค์ / คุณภา (เจ้าหน้าที่)
 4. คุณวิรุฬห์ภัทร์ / คุณอัท (เจ้าหน้าที่)
 5. คุณนพรัตน์  แนวหล้า (เจ้าหน้าที่)
 6. คุณอรจิรา  ศิริ / คุณอร (เจ้าหน้าที่)
 7. คุณวรรณพร   มรรคทรัพย์ / คุณน้อง (เจ้าหน้าที่)
 8. คุณสุมนา  อุไรวิชัยกุล / คุณยุ (เจ้าหน้าที่)
 9. คุณชัยสิทธิ์  แซ่ตั้ง / ลุงสิทธิ์ (เจ้าหน้าที่)
 10. คุณกรพัชรา  ฉันวิจิตร / คุณเจี๊ยบ (เจ้าหน้าที่)
 11. คุณภัทรชนันท์  ภรนรา / คุณไก่ (เจ้าหน้าที่)

 

หน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจะช่วยเจ้าหน้าที่ประจำมีดังนี้

 1. รับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมในเย็นวันศุกร์
 2. เก็บสัมภาระของผู้ปฏิบัติธรรม
 3. จัดเตรียมอาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ในวันเสาร์และอาทิตย์
 4. อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

***หมายเหตุ  เจ้าหน้าที่จิตอาสา มิได้มีค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างแต่ประการใด มีเพียงรอยยิ้มและคำขอบคุณจากผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น

ท่านที่สนใจเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสา ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-2220598

ขอบคุณค่ะ ^^