ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 50

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

 1  2
 3  4
 5  6
 7  8
 9  10
 11  12
 14  13
 15  16
 17  18
 19  20
 21  22
 23  24
 25  26
 29  30
 28  31
 32  37
33 34
35 36
38 39
40 41
42 44
43 45
45 46
47 50
49 51