ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ “ระเบียบปฏิบัติธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม”

เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในวัน วิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”
ได้มีโครงการจัดพิมพ์ หนังสือ “ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม” เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแจกในงาน วันวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557
2. เพื่อแจกให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านธรรมนำใจ ซึ่งตั้งอยู่ใน กทมฯ สามารถเดินทางมาได้สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อที่สาธุชนทั่วไป จะได้เข้ามาปฏิบัติธรรม สร้างสติ เพื่อนำไปแก้ไข พัฒนาชีวิตของตนเองต่อไป
3. เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก จังหวัดเชียงราย

4. เพื่อแจกให้สาธุชนทั่วไป ได้นำหนังสือ “ระเบียบปฏิบัติธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม” ไปสวดมนต์
ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น
ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดหนังสือ “ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม”
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบทสวดมนต์, กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ, บทสวดทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น,
การสอนวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น, และศาสนพิธีบางบท ที่ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องนำไปปฏิบัติ

ยอดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม ขนาด A5 จำนวน 120 หน้า เล่มละ 18 บาท

  

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ตามกำลัง ตามศรัทธา

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียด การร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
และโอนปัจจัยได้จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

ชื่อบัญชีพระภิกษุทองสุข สมจันทร์ (ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-2-86315-0

ท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญ และต้องการใบอนุโมทนาบัตร
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของท่านชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ วันที่โอน
จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ร่วมทำบุญ
ส่งมาที่ E-mail : baandhamnamjai@hotmail.com, Facebook : baandhamnamjai

ในกรณีที่ท่านใดได้โอนเงินเข้ามาแล้ว โดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ได้รับส่วนลด
หรือเงินร่วมบริจาคมีมากกว่าที่โครงการต้องใช้ ทางบ้านธรรมฯ ขออนุญาตนำเงินส่วนนี้
สมทบเข้าบัญชีกลาง เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของ “บ้านธรรมนำใจ”
เพื่อให้สาธุชนสามารถเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อไป

“ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี หากท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป
มีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญ…

ขอแสดงความนับถือ
ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”
ปฏิบัติการแทน เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก” จ.เชียงราย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-222-0598, 088-009-9791
“บ้านธรรมนำใจ”
085-918-4825 คุณแอน