รับสมัครคณะกรรมการบ้านธรรมนำใจ (ทำงาน)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ตราประกาศต่างๆ

รับสมัครคณะกรรมการบ้านธรรมนำใจ (ทำงาน)

หัวจดหมาย

 

รับสมัครคณะกรรมการบ้านธรรมนำใจ (ทำงาน)

ด้วยศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ทำให้งานด้านต่างๆ ของบ้านธรรมฯ เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดด้านการดำเนินการ

บ้านธรรมฯ จึงขอเรียนเชิญญาติธรรม สาธุชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบ้านธรรมฯ ช่วยกันพัฒนา โดย บ้านธรรมฯ ต้องการ คณะกรรมการ (ทำงาน) ฝ่ายละ 1 คน

งานที่ต้องการคณะกรรมการ (ทำงาน) เป็นจิตอาสามาช่วยดำเนินการ ดังนี้

1.              งานประชาสัมพันธ์

2.              งานแผยแผ่ทางเว็บไซต์

3.              งานเผยแผ่สื่อธรรมะต่างๆ

4.              งานพัฒนาศูนย์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เคยเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่อย่างน้อย 3 วัน จากที่ใด สำนักใดก็ได้ เช่น ที่วัดอัมพวัน, สวนเวฬุวันฯ ขอนแก่นวัดถ้ำพระผาคอก เชียงราย, วัดตาลเอน อยุธยา, “บ้านธรรมนำใจ”, วัดมหาธาตุ หรือที่อื่นๆ

2. สามารถสละเวลาเพื่อประชุมหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

 หน้าที่ของคณะกรรมการ (ทำงาน)บ้านธรรมนำใจ

ช่วยกันทำงานในส่วนต่างๆ ของบ้านธรรมฯ ได้เดินหน้าและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น 

เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับการเป็น คณะกรรมการ (ทำงาน)

1. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จาก บ้านธรรมนำใจเป็นการทำงานโดยจิตอาสาเท่านั้น

2. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีหน้าที่บอกบุญ เรี่ยไร ใดๆ ทั้งสิ้น

3. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ของ บ้านธรรมนำใจ

4. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีการจำกัดอายุ เพศ วัย ขอเพียงมีใจมาร่วมช่วยกันทำ แม้เคยมาทำกรรมฐานเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถมาช่วยกันได้

 

 วิธีการสมัคร

ให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ แจ้งรายละเอียดว่า สมัครคณะกรรมการ (ทำงาน)โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์: 02 222 0598

e-mail: baandhamnamjai@hotmail.com

website: http://www.baandhamnamjai.com

facebook: http://www.facebook.com/baandhamnamjai

ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากบ้านธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเฟซบุ๊คของบ้านธรรมนำใจ และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการประชุมภายหลังอีกครั้ง

ขออนุโมทนากับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวรรธน์ ภรนรา)

ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

บ้านธรรมนำใจปฏิบัติการแทน

เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก จ.เชียงราย

 

 

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๒๒ ๐๕๙๘