แจ้งรายชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านธรรมนำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

bd

แจ้งรายชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านธรรมนำใจ

หัวจดหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

“บ้านธรรมนำใจ”

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หัวลำโพง กรุงเทพฯ

สาขาวัดถ้ำพระผาคอก

บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเส็ง) เวลา ๑๐.๐๐ น.

เพื่อโครงการ “เพื่อนบ้านปันน้ำใจ เพื่อเพื่อนได้ปฏิบัติธรรม”

 

เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ “บ้านธรรมนำใจ” จะเปิดให้ดำเนินการเป็นปีที่ ๓ ซึ่งการดำเนินงานใน ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย จากหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ จนมีจำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 

การดำเนินงานของ “บ้านธรรมนำใจ” ในปีที่ ๓ นี้ ได้วางแผนการดำเนินงาน ที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติแบบ ๓ วัน (เข้าวันศุกร์ – กลับวันอาทิตย์) สามารถมาเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกอาทิตย์ และเพิ่มเติมแบบ ๗ วันอีกเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมประมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ คน

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการเปิดดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ” ให้สามารถทำประโยชน์ เผยแผ่การปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐานสี่ ตามแบบหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถเข้าปฏิบัติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ต่อไป

 

“บ้านธรรมนำใจ” ได้จัดตั้งเป็นกองผ้าป่า ๑,๐๐๐ กอง กองละ ๕๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้าปฏิบัติแบบ ๓ วัน มีประมาณ ๕๐๐ บาทต่อท่าน)

ท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อเพื่อนได้ปฏิบัติธรรม” สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของ “บ้านธรรมนำใจ” ได้ที่ ชื่อบัญชี  พระทองสุข   ฐิตสีโล ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว หมายเลขบัญชี 730-2-86315-0 (หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล วันที่โอน ไปที่ baandhamnamjai@hotmail.com หรือ facebook.com/baandhamnamjai หรือ 02 222 0598)

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัดสุขุม ศีลานุกิจ

(พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล)

ผู้อำนยการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประธานกรรมการดำเนินงาน

นายณัฐวรรธน์ นางภัทรชนันท์ ภรนรา และครอบครัว

 

แจ้งรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านธรรมนำใจ มีรายชื่อดังนี้

วัน เดือน ปี ชื่อ-นามสกุล  จำนวน/บาท จำนวน/กอง
3-ธ.ค.-56 คณะ สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท                 1,099.00 2
4-ธ.ค.-56 “คณะโต๊ะบุญชั้นหนึ่ง (กกม.สปช.ทอ. และ กตป.สปช.ทอ)”                 1,053.00 2
4-ธ.ค.-56 สุนันทา ดาบเพ็ชรธิกรณ์                 1,000.00 2
5-ธ.ค.-56 คุณศิริวรรณ ศิริไพรวัน                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 คุณวิจักษณ์ วิจักษณ์วงศา                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 คุณอาทิชา คุณธภาภัค  นราวรวัชร  จำนวน 1 กอง 500 บาท  อุทิศแก่ นายธเนศ  ปั้นกิจดี

คุณณภัทร  นราปิติภัส จำนวน 1  กอง  500  บาท

                1,000.00 2
6-ธ.ค.-56 รัชตะ ฐิตยานุรักษ์                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 Khunai Sasi Nong และ Sindy Sirpraiwan                 1,000.00 2
6-ธ.ค.-56 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 คุณสรชา นิติวัฒนะ                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 น.ส.นันท์นภัส จิตสคราญ                    500.00 1
11-ธ.ค.-56 ไชยกิจ กิจส่งแสง                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 พี่ปุ๊                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณเขมรัฐ จิตตสุโภ                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณวราพร เพชรมั่ง                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 คุณนราธิป  โลหะเวโรจน์                 1,000.44 2
14-ธ.ค.-56 คุณสมภพ สิงหติราช                 2,000.00 4
14-ธ.ค.-56 คุณภคพล คูหาเกษมสิน                 1,000.00 2
15-ธ.ค.-56 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
คอร์ส วันที่ 13-15 ธันวาคม 2556
                2,100.00 4
15-ธ.ค.-56 คุณดารารัตน์ สุจันทา                 1,000.00 2
16-ธ.ค.-56 คุณสุมนา อุไรวิชัยกุล                    500.13 1
13-ธ.ค.-56 วาทิศธรรม เปรื่องวิริยะ                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 คุณวารยา ปีตะวรรณ                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณชฎาพร ดีสุขพร                 1,500.00 3
13-ธ.ค.-56 จิรวัฒน์ ต่อภัคชยานันท์                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 อาม่า คิ้มเอง แซ่ลิ้ม และ ครอบครัว
คุณพ่อสุวิทย์ สิทธิเจริญสวสัสดิ์ คุณแม่ ชมสี พงษ์วิทยากุล คุณ กฤติเดช พงษ์วิทยากุล
คุณ ศรุดา พงษ์วิทยากุล คุณ วสุ พงษ์วิทยากุล คุณ ธนกร พงษ์วิทยากุล
คุณ รณกร พงษ์วิทยากุล
                4,000.00 8
14-ธ.ค.-56 ผู้มีจิตศรัทธา                 2,000.00 4
15-ธ.ค.-56 นาง เกษร. ชิมิสึ พร้อมครอบครัว. 2,000บาท
นาย ฟู นาง จันทร์เริง. กลัดเนินกุ่ม 500บาท
                2,500.00 5
15-ธ.ค.-56 คุณธนกฤต หิรัญสาลี                 1,000.00 2
15-ธ.ค.-56 ครอบครัวชัยรัตนทรงพร                 2,400.00 5
16-ธ.ค.-56 คุณนนทิยา  รัตนธำรงชัย                    500.00 1
17-ธ.ค.-56 คุณอังคณา เปล่งศรีสกุลและครอบครัว                    500.00 1
17-ธ.ค.-56 คุณ ภูริช มหาดำรงค์กุล                 8,900.00 18
17-ธ.ค.-56 คุณพรทิพา                 2,000.00 4
18-ธ.ค.-56 คุณพ่อสวัสดิ์ และ คุณแม่มณี โสภะ พร้อมครอบครัว                 1,000.00 2
18-ธ.ค.-56 คุณพ่อเก๋ง และ คุณแม่สูญ คำราช พร้อมครอบครัวและญาติ                 1,000.00 2
 
 รวมทั้งสิ้น   49,052.57 34