ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมถวายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

กฐิน2

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมถวายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

หัวจดหมาย

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมถวายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

ณ. วัดถ้ำพระผาคอก  จ. เชียงราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก” จ.เชียงราย  จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 บ้านธรรมฯ จึงได้มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อแจกให้แก่ผู้มาร่วมงาน และแจกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำผาพระคอก จ.เชียงราย และศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ” จึงขอเชิญญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบทสวดมนต์ กฏระเบียบปฏิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น วิปัสสนากรรมฐาน ศาสนพิธีบางบท

ที่ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องนำไปปฏิบัติ

ยอดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม ขนาด A5 จำนวน 120 หน้า เล่มละ 18 บาท

 

สถานที่แจกหนังสือ

1. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก ” จังหวัดเชียงราย

2. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” กรุงเทพ

 

บ้านธรรมฯ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคได้ตามกำลัง ตามศรัทธา ของแต่ละท่าน

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้ และในวันสุดท้ายที่ 31 ตุลาคม 2556

โดยโอนปัจจัยได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เข้าบัญชี

ชื่อบัญชีพระภิกษุทองสุข สมจันทร์ (ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-2-86315-0

ท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญ และท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ วันที่โอน และจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ร่วมทำบุญ ส่งรายละเอียดของท่านได้ตามช่องทางดังนี้
– baandhamnamjai@hotmail.com 
– https://www  .facebook.com/baandhamnamjai

ในกรณีที่ท่านใดได้โอนเงินเข้ามาแล้วโดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ได้รับส่วนลด หรือเงินร่วมบริจาคมีมากกว่าที่โครงการต้องใช้ ทางบ้านธรรมฯ ขออนุญาตนำเงินส่วนนี้ สมทบเข้าบัญชีกลาง เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของบ้านธรรม เพื่อให้สามารถจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อไป

“ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี หากท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ…

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

“บ้านธรรมนำใจ” ปฏิบัติการแทน

เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 222 0598