ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์ หนังสือ “ระเบียบปฏิบัติธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม”

เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในวัน วิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”
ได้มีโครงการจัดพิมพ์ หนังสือ “ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม” เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแจกในงาน วันวิสาขบูชา ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557
2. เพื่อแจกให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านธรรมนำใจ ซึ่งตั้งอยู่ใน กทมฯ สามารถเดินทางมาได้สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อที่สาธุชนทั่วไป จะได้เข้ามาปฏิบัติธรรม สร้างสติ เพื่อนำไปแก้ไข พัฒนาชีวิตของตนเองต่อไป
3. เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก จังหวัดเชียงราย

4. เพื่อแจกให้สาธุชนทั่วไป ได้นำหนังสือ “ระเบียบปฏิบัติธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม” ไปสวดมนต์
ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น
ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดหนังสือ “ระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม”
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบทสวดมนต์, กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ, บทสวดทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น,
การสอนวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น, และศาสนพิธีบางบท ที่ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องนำไปปฏิบัติ

ยอดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม ขนาด A5 จำนวน 120 หน้า เล่มละ 18 บาท

  

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรม และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย
ร่วมจัดพิมพ์ หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ตามกำลัง ตามศรัทธา

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียด การร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
และโอนปัจจัยได้จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

ชื่อบัญชีพระภิกษุทองสุข สมจันทร์ (ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-2-86315-0

ท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญ และต้องการใบอนุโมทนาบัตร
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของท่านชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ วันที่โอน
จำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ร่วมทำบุญ
ส่งมาที่ E-mail : baandhamnamjai@hotmail.com, Facebook : baandhamnamjai

ในกรณีที่ท่านใดได้โอนเงินเข้ามาแล้ว โดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ได้รับส่วนลด
หรือเงินร่วมบริจาคมีมากกว่าที่โครงการต้องใช้ ทางบ้านธรรมฯ ขออนุญาตนำเงินส่วนนี้
สมทบเข้าบัญชีกลาง เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของ “บ้านธรรมนำใจ”
เพื่อให้สาธุชนสามารถเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อไป

“ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี หากท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป
มีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญ…

ขอแสดงความนับถือ
ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”
ปฏิบัติการแทน เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก” จ.เชียงราย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-222-0598, 088-009-9791
“บ้านธรรมนำใจ”
085-918-4825 คุณแอน

 

For web คอร์สปฏิบัติธรรม พ.ค.57 (เพิ่มเติม)

 

 

ตราประกาศต่างๆ

รับสมัครคณะกรรมการบ้านธรรมนำใจ (ทำงาน)

หัวจดหมาย

 

รับสมัครคณะกรรมการบ้านธรรมนำใจ (ทำงาน)

ด้วยศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลากว่า 2 ปี ทำให้งานด้านต่างๆ ของบ้านธรรมฯ เพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดด้านการดำเนินการ

บ้านธรรมฯ จึงขอเรียนเชิญญาติธรรม สาธุชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบ้านธรรมฯ ช่วยกันพัฒนา โดย บ้านธรรมฯ ต้องการ คณะกรรมการ (ทำงาน) ฝ่ายละ 1 คน

งานที่ต้องการคณะกรรมการ (ทำงาน) เป็นจิตอาสามาช่วยดำเนินการ ดังนี้

1.              งานประชาสัมพันธ์

2.              งานแผยแผ่ทางเว็บไซต์

3.              งานเผยแผ่สื่อธรรมะต่างๆ

4.              งานพัฒนาศูนย์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เคยเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่อย่างน้อย 3 วัน จากที่ใด สำนักใดก็ได้ เช่น ที่วัดอัมพวัน, สวนเวฬุวันฯ ขอนแก่นวัดถ้ำพระผาคอก เชียงราย, วัดตาลเอน อยุธยา, “บ้านธรรมนำใจ”, วัดมหาธาตุ หรือที่อื่นๆ

2. สามารถสละเวลาเพื่อประชุมหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

 หน้าที่ของคณะกรรมการ (ทำงาน)บ้านธรรมนำใจ

ช่วยกันทำงานในส่วนต่างๆ ของบ้านธรรมฯ ได้เดินหน้าและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น 

เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับการเป็น คณะกรรมการ (ทำงาน)

1. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จาก บ้านธรรมนำใจเป็นการทำงานโดยจิตอาสาเท่านั้น

2. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีหน้าที่บอกบุญ เรี่ยไร ใดๆ ทั้งสิ้น

3. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ของ บ้านธรรมนำใจ

4. คณะกรรมการ (ทำงาน) ไม่มีการจำกัดอายุ เพศ วัย ขอเพียงมีใจมาร่วมช่วยกันทำ แม้เคยมาทำกรรมฐานเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถมาช่วยกันได้

 

 วิธีการสมัคร

ให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ แจ้งรายละเอียดว่า สมัครคณะกรรมการ (ทำงาน)โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์: 02 222 0598

e-mail: baandhamnamjai@hotmail.com

website: http://www.baandhamnamjai.com

facebook: http://www.facebook.com/baandhamnamjai

ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากบ้านธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเฟซบุ๊คของบ้านธรรมนำใจ และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการประชุมภายหลังอีกครั้ง

ขออนุโมทนากับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวรรธน์ ภรนรา)

ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

บ้านธรรมนำใจปฏิบัติการแทน

เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก จ.เชียงราย

 

 

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๒๒ ๐๕๙๘

bd

แจ้งรายชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านธรรมนำใจ

หัวจดหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

“บ้านธรรมนำใจ”

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หัวลำโพง กรุงเทพฯ

สาขาวัดถ้ำพระผาคอก

บ้านผางาม ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเส็ง) เวลา ๑๐.๐๐ น.

เพื่อโครงการ “เพื่อนบ้านปันน้ำใจ เพื่อเพื่อนได้ปฏิบัติธรรม”

 

เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ “บ้านธรรมนำใจ” จะเปิดให้ดำเนินการเป็นปีที่ ๓ ซึ่งการดำเนินงานใน ๒ ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย จากหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ จนมีจำนวนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 

การดำเนินงานของ “บ้านธรรมนำใจ” ในปีที่ ๓ นี้ ได้วางแผนการดำเนินงาน ที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติแบบ ๓ วัน (เข้าวันศุกร์ – กลับวันอาทิตย์) สามารถมาเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกอาทิตย์ และเพิ่มเติมแบบ ๗ วันอีกเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมประมาณ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ คน

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการเปิดดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ” ให้สามารถทำประโยชน์ เผยแผ่การปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐานสี่ ตามแบบหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถเข้าปฏิบัติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ต่อไป

 

“บ้านธรรมนำใจ” ได้จัดตั้งเป็นกองผ้าป่า ๑,๐๐๐ กอง กองละ ๕๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้าปฏิบัติแบบ ๓ วัน มีประมาณ ๕๐๐ บาทต่อท่าน)

ท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อเพื่อนได้ปฏิบัติธรรม” สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของ “บ้านธรรมนำใจ” ได้ที่ ชื่อบัญชี  พระทองสุข   ฐิตสีโล ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว หมายเลขบัญชี 730-2-86315-0 (หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล วันที่โอน ไปที่ baandhamnamjai@hotmail.com หรือ facebook.com/baandhamnamjai หรือ 02 222 0598)

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูปลัดสุขุม ศีลานุกิจ

(พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล)

ผู้อำนยการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประธานกรรมการดำเนินงาน

นายณัฐวรรธน์ นางภัทรชนันท์ ภรนรา และครอบครัว

 

แจ้งรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บ้านธรรมนำใจ มีรายชื่อดังนี้

วัน เดือน ปี ชื่อ-นามสกุล  จำนวน/บาท จำนวน/กอง
3-ธ.ค.-56 คณะ สำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท                 1,099.00 2
4-ธ.ค.-56 “คณะโต๊ะบุญชั้นหนึ่ง (กกม.สปช.ทอ. และ กตป.สปช.ทอ)”                 1,053.00 2
4-ธ.ค.-56 สุนันทา ดาบเพ็ชรธิกรณ์                 1,000.00 2
5-ธ.ค.-56 คุณศิริวรรณ ศิริไพรวัน                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 คุณวิจักษณ์ วิจักษณ์วงศา                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 คุณอาทิชา คุณธภาภัค  นราวรวัชร  จำนวน 1 กอง 500 บาท  อุทิศแก่ นายธเนศ  ปั้นกิจดี

คุณณภัทร  นราปิติภัส จำนวน 1  กอง  500  บาท

                1,000.00 2
6-ธ.ค.-56 รัชตะ ฐิตยานุรักษ์                    500.00 1
6-ธ.ค.-56 Khunai Sasi Nong และ Sindy Sirpraiwan                 1,000.00 2
6-ธ.ค.-56 รายการเงินโอนโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 คุณสรชา นิติวัฒนะ                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 ฝากโดยเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก                    500.00 1
7-ธ.ค.-56 น.ส.นันท์นภัส จิตสคราญ                    500.00 1
11-ธ.ค.-56 ไชยกิจ กิจส่งแสง                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 พี่ปุ๊                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณเขมรัฐ จิตตสุโภ                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณวราพร เพชรมั่ง                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 คุณนราธิป  โลหะเวโรจน์                 1,000.44 2
14-ธ.ค.-56 คุณสมภพ สิงหติราช                 2,000.00 4
14-ธ.ค.-56 คุณภคพล คูหาเกษมสิน                 1,000.00 2
15-ธ.ค.-56 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
คอร์ส วันที่ 13-15 ธันวาคม 2556
                2,100.00 4
15-ธ.ค.-56 คุณดารารัตน์ สุจันทา                 1,000.00 2
16-ธ.ค.-56 คุณสุมนา อุไรวิชัยกุล                    500.13 1
13-ธ.ค.-56 วาทิศธรรม เปรื่องวิริยะ                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 คุณวารยา ปีตะวรรณ                 1,000.00 2
13-ธ.ค.-56 คุณชฎาพร ดีสุขพร                 1,500.00 3
13-ธ.ค.-56 จิรวัฒน์ ต่อภัคชยานันท์                    500.00 1
13-ธ.ค.-56 อาม่า คิ้มเอง แซ่ลิ้ม และ ครอบครัว
คุณพ่อสุวิทย์ สิทธิเจริญสวสัสดิ์ คุณแม่ ชมสี พงษ์วิทยากุล คุณ กฤติเดช พงษ์วิทยากุล
คุณ ศรุดา พงษ์วิทยากุล คุณ วสุ พงษ์วิทยากุล คุณ ธนกร พงษ์วิทยากุล
คุณ รณกร พงษ์วิทยากุล
                4,000.00 8
14-ธ.ค.-56 ผู้มีจิตศรัทธา                 2,000.00 4
15-ธ.ค.-56 นาง เกษร. ชิมิสึ พร้อมครอบครัว. 2,000บาท
นาย ฟู นาง จันทร์เริง. กลัดเนินกุ่ม 500บาท
                2,500.00 5
15-ธ.ค.-56 คุณธนกฤต หิรัญสาลี                 1,000.00 2
15-ธ.ค.-56 ครอบครัวชัยรัตนทรงพร                 2,400.00 5
16-ธ.ค.-56 คุณนนทิยา  รัตนธำรงชัย                    500.00 1
17-ธ.ค.-56 คุณอังคณา เปล่งศรีสกุลและครอบครัว                    500.00 1
17-ธ.ค.-56 คุณ ภูริช มหาดำรงค์กุล                 8,900.00 18
17-ธ.ค.-56 คุณพรทิพา                 2,000.00 4
18-ธ.ค.-56 คุณพ่อสวัสดิ์ และ คุณแม่มณี โสภะ พร้อมครอบครัว                 1,000.00 2
18-ธ.ค.-56 คุณพ่อเก๋ง และ คุณแม่สูญ คำราช พร้อมครอบครัวและญาติ                 1,000.00 2
 
 รวมทั้งสิ้น   49,052.57 34

 

 

 

กฐิน2

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมถวายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

หัวจดหมาย

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมถวายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556

ณ. วัดถ้ำพระผาคอก  จ. เชียงราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ด้วยศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก” จ.เชียงราย  จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 บ้านธรรมฯ จึงได้มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติธรรม เพื่อแจกให้แก่ผู้มาร่วมงาน และแจกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำผาพระคอก จ.เชียงราย และศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ” จึงขอเชิญญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทาน

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบทสวดมนต์ กฏระเบียบปฏิบัติ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น วิปัสสนากรรมฐาน ศาสนพิธีบางบท

ที่ผู้มาปฏิบัติธรรมจะต้องนำไปปฏิบัติ

ยอดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม ขนาด A5 จำนวน 120 หน้า เล่มละ 18 บาท

 

สถานที่แจกหนังสือ

1. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “วัดถ้ำพระผาคอก ” จังหวัดเชียงราย

2. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” กรุงเทพ

 

บ้านธรรมฯ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบริจาคได้ตามกำลัง ตามศรัทธา ของแต่ละท่าน

ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้ และในวันสุดท้ายที่ 31 ตุลาคม 2556

โดยโอนปัจจัยได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เข้าบัญชี

ชื่อบัญชีพระภิกษุทองสุข สมจันทร์ (ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-2-86315-0

ท่านใดที่ได้ร่วมทำบุญ และท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งรายละเอียดการโอนเงินของท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ วันที่โอน และจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์ร่วมทำบุญ ส่งรายละเอียดของท่านได้ตามช่องทางดังนี้
– baandhamnamjai@hotmail.com 
– https://www  .facebook.com/baandhamnamjai

ในกรณีที่ท่านใดได้โอนเงินเข้ามาแล้วโดยไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ได้รับส่วนลด หรือเงินร่วมบริจาคมีมากกว่าที่โครงการต้องใช้ ทางบ้านธรรมฯ ขออนุญาตนำเงินส่วนนี้ สมทบเข้าบัญชีกลาง เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของบ้านธรรม เพื่อให้สามารถจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อไป

“ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ เกิดปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี หากท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านมีสุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ…

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

“บ้านธรรมนำใจ” ปฏิบัติการแทน

เจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 222 0598

 

บอกบุญพิมพ์หนังสือ

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

บอกบุญพิมพ์หนังสือระเบียบปฏิบัติ

หนังสือระเบียบ

bd

บ้านธรรมนำใจ รับสมัครคณะทำงาน ประสานงานและดำเนินงาน

ประกาศหาคณะทำงาน-1
ประกาศหาคณะทำงาน-2

1

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์สพิเศษ วันที่ 8-14 ส.ค. 56

1

8

2

6

5

4

3

7

 

bd

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

 

บอกกล่าวเล่าบุญค่าน้ำ ค่าไฟ

 

bd

ขอเชิญร่วมตั้งโรงทานและพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

บอกกล่าวเล่าบุญโรงทาน1