ที่จอดรถ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ที่จอดรถ

ที่จอดรถ

 

ทางเข้าก่อนถึงปั๊มแก๊ส ถ.กรุงเกษม
คุณสมโชน์ บุญเสถียรวงศ์ (หจก. บุญเฮียบเฮงอิมปอร์ต) ได้ให้พื้นที่จอดรถแก่ศูนย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย