ข่าวสารบ้านเรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

View คณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 2

ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 2

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 50

View 91

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 18

View bb

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 17

View 92

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 19

View 98

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 25

View bd23

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 23

View รุ่นที่27

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 27

View รุ่นที่20

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 20

View b21

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 21

View 53

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 31

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 44

View b22

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 22

View 120

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 24

View bb

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 32

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 28

View bb

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 34

View baan

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 30

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 39

View bb

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 33

View final

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 35

View db

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 40

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 36

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 38

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 37

View ตราประกาศต่างๆ

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 41

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 42

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 43

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน รุ่นที่ 45

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 48

View bd

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 49

View มิ.ย. 58 slide-01

คอร์ส เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

View ก.ค. 58 slide-01

คอร์ส เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

View ส.ค. 58 slide-01

คอร์ส เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

View คณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 3

ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 3

View ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 4

ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 4

View คณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 5

ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 5

View พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

แจ้งข่าวบุญ ปฎิบัติฯ รุ่น 7 17-19 ส.ค.

View ครบรอบ ๘๔ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

ร่วมมุทิตา วันเกิด ๘๔ ปี หลวงพ่อจรัญ

View ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 9

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 9 ปี55

View ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 11

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 11 ปี55

View ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 10

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 10 ปี55

View 43

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 14

View bd4

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 15

View 64

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 16

View ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่่ 1 ปี56

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 1 (56)

View 26

ปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1

View bb

ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 13