ใบลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่าน ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนให้ครบถ้วน print และนำมายื่่นในวันที่มาลงทะเบียน พร้อมยื่นบัตรประชาชนแนบด้วย

2. ในกรณีท่านใดไม่สะดวกที่จะ print ใบลงทะเบียนมาท่านสามารถส่งไฟล์มายังอีเมล์ baandhamnamjai@hotmail.com ได้ และวันที่มาลงทะเบียนท่านยื่นบัตรประชาชน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เท่านั้น

3. (ลำดับ และครั้งที่ ยังไม่ต้องกรอกรายละเอียด) เนื่องจากบ้านธรรมฯ จะเรียงลำดับตามหมายเลขที่ท่านมาลงทะเบียนตามลำดับ

บ้านธรรมนำใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ขอขอบคุณค่ะ

คลิ๊กลิ้งด้านล่างเพื่อปริ้นใบลงทะเบียนค่ะ

 

ใบลงทะเบียน