เพื่อนบ้านปันน้ำใจ ปี 55

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

 

ผู้อุปการะคุณบ้านธรรมนำใจ ปี 55

 

เจิมป้ายเปิดศูนย์
พระอาจารย์ทองสุขเจิมป้ายเปิดศูนย์
ถวายผ้าป่าสร้างศูนย์
ถวายผ้าป่าสร้างศูนย์ฯ
หนังสือแจกฟรี
หนังสือแจกฟรี โดยญาติธรรมฝากแจกที่บ้านธรรมนำใจชั้น 1
ระฆังน้อย บริจาคโดยคุณภัทรชนันท์ ภรนรา
ระฆังน้อย บริจาคโดยคุณภัทรชนันท์ ภรนรา
ญาติธรรม บริจาคชุดแก้วน้ำพร้อมเหยือกน้ำ จำนวน 1 ชุด
ญาติธรรม บริจาคชุดแก้วน้ำพร้อมเหยือกน้ำ จำนวน 1 ชุด
คุณนวลศรี รุ่งวิถี ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน "บ้านธรรมนำใจ" รุ่นที่ 3 บริจาคเส้นหมี่อบแห้ง จำนวน 1 กล่อง
คุณนวลศรี รุ่งวิถี ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” รุ่นที่ 3 บริจาคเส้นหมี่อบแห้ง จำนวน 1 กล่อง
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตฺสีโล มอบเครื่องเสียงให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตฺสีโล มอบเครื่องเสียงให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
คุณธงชัย เดือนขุนทด บริจาคพานทอง จำนวน 3 ใบ
คุณธงชัย เดือนขุนทด บริจาคพานทอง จำนวน 3 ใบ
คุณธรรมพร เต็มวิภาสสิริ ได้บริจาคกระดาษทิชชู จำนวน 2 ห่อใหญ่
คุณธรรมพร เต็มวิภาสสิริ ได้บริจาคกระดาษทิชชู จำนวน 2 ห่อใหญ่
คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา และครอบครัว บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด บ้านธรรมนำใจ
คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา และครอบครัว บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด บ้านธรรมนำใจ
คุณกัญญา จิตไพศาลสุข บริจาคน้ำดื่มและนมกล่องให้กับผู้ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
คุณกัญญา จิตไพศาลสุข บริจาคน้ำดื่มและนมกล่องให้กับผู้ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
คุณวรรณพิลา คำราช บริจาคดีวีดีประมวลภาพปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 1 และงานทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ จำนวน 27 แผ่น
คุณวรรณพิลา คำราช บริจาคดีวีดีประมวลภาพปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 1 และงานทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ จำนวน 27 แผ่น
คุณธรรมพร เต็มวิภาสสิริ ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ "บ้านธรรมนำใจ" ได้ใช้ประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรม
คุณธรรม พร เต็มวิภาสสิริ ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ “บ้านธรรมนำใจ” ได้ใช้ประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรม
พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ ชุด ๔๕ เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ได้มอบให้ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” เพื่อให้สาธุชนทั่วไปที่ได้เข้ามาใช้ห้องสุมดสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ธรรมได้โดยง่าย
พระ ไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ ชุด ๔๕ เล่ม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล ได้มอบให้ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” เพื่อให้สาธุชนทั่วไปที่ได้เข้ามาใช้ห้องสุมดสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ธรรม ได้โดยง่าย
คุณภัทรชนันท์ ภรนรา บริจาคพรมเช็ดเท้า จำนวน 4 ผืน สำหรับห้องปฏิบัติธรรมและศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
คุณภัทรชนันท์ ภรนรา บริจาคพรมเช็ดเท้า จำนวน 4 ผืน สำหรับห้องปฏิบัติธรรมและศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมนำใจ
คุณธรรมพร เต็มวิภาสสิริ บริจาคซีดีธรรมะเรื่อง โลกทิปนี จำนวน 3 แผ่น , ฐานความดีของชีวิต จำนวน 35 แผ่น , ภาพยนตร์ พุทธศาสดา จำนวน 9 แผ่น , เรื่องเล่าจากคติธรรมพุทธศาสนา จำนวน 21 แผ่น , พระสุวรรณสาม จำนวน 4 แผ่น
คุณธรรม พร เต็มวิภาสสิริ บริจาคซีดีธรรมะเรื่อง โลกทิปนี จำนวน 3 แผ่น , ฐานความดีของชีวิต จำนวน 35 แผ่น , ภาพยนตร์ พุทธศาสดา จำนวน 9 แผ่น , เรื่องเล่าจากคติธรรมพุทธศาสนา จำนวน 21 แผ่น , พระสุวรรณสาม จำนวน 4 แผ่น
คุณปิติแลครอบครัว ได้บริจาคไมค์ลอยพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ได้ เอาไว้สำหรับพระอาจารย์เทศน์สอนและเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์
คุณปิติแลครอบครัว ได้บริจาคไมค์ลอยพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ได้ เอาไว้สำหรับพระอาจารย์เทศน์สอนและเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล มอบพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว และข้าวสาร ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ"
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล มอบพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว และข้าวสาร ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ”
คุณแก้ว สมฤดี บริจาคพัดลมดูดอากาศ 2 ตัวเพื่อใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ"
คุณแก้ว สมฤดี บริจาคพัดลมดูดอากาศ 2 ตัวเพื่อใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติธรรม “บ้านธรรมนำใจ”
คุณหมวย ได้นำพัดลมติดเพดานมามอบให้กับศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน "บ้านธรรมนำใจ"
คุณหมวย ได้นำพัดลมติดเพดานมามอบให้กับศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”
คุณเป้ สมฤดี ได้นำหนังสือสวดมนต์ทำวัตรเล่มใหญ่ ตัวหนังสือใหญ่มองเห็นชัดเจน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุใช้สวดมนต์เป็นอย่างยิ่ง
คุณเป้ สมฤดี ได้นำหนังสือสวดมนต์ทำวัตรเล่มใหญ่ ตัวหนังสือใหญ่มองเห็นชัดเจน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุใช้สวดมนต์เป็นอย่างยิ่ง
มีญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ได้บริจาคหนังสือพิศเจริญ ให้กับบ้านธรรมนำใจ เป็นจำนวน 1 เล่ม
มีญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ได้บริจาคหนังสือพิศเจริญ ให้กับบ้านธรรมนำใจ เป็นจำนวน 1 เล่ม
คุณอัญชลี เอิบโชคชัย ได้บริจาคหนังสือสวดมนต์เรื่อง "เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง" จำนวน 8 เล่ม ไว้แจกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และผู้สนใจทั่วไป
คุณ อัญชลี เอิบโชคชัย ได้บริจาคหนังสือสวดมนต์เรื่อง “เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง” จำนวน 8 เล่ม ไว้แจกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และผู้สนใจทั่วไป
คุณอัญชลี เอิบโชคชัย ได้บริจาคหนังสือสวดมนต์เรื่อง "เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง" จำนวน 8 เล่ม ไว้แจกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และผู้สนใจทั่วไป
คุณ อัญชลี เอิบโชคชัย ได้บริจาคหนังสือสวดมนต์เรื่อง “เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง” จำนวน 8 เล่ม ไว้แจกให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และผู้สนใจทั่วไป
นาฬิกาปลุกและนาฬิกาจับเวลาแบบไขลาน
นาฬิกา ปลุกและนาฬิกาจับเวลาแบบไขลาน บริจาคโดย พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต รองเจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำพระผาคอก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย