หมายเลขบัญชีบ้านธรรมนำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

หมายเลขบัญชีบ้านธรรมนำใจ

ท่านสามารถร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่

ชื่อบัญชี “พระภิกษุทองสุข สมจันทร์” (ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ประเภทบัญชีออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี 730-2-86315-0