วีดีโอ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

วีดีโอ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

นำสวดโดย หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม

 

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

 

 

สวดมนต์ทำวัตรเย็น