ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 4

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

รุ่นที่ 4

 

 

พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 4

ผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 4