ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 3

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

รุ่นที่ 3

 

 

รุ่นที่3

รุ่นที่3