ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 2

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

รุ่นที่ 2