วิดีโอสอนกรรมฐาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

วีดีโอสอน “การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน” โดย หลวงพ่อจรัญ

 

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 

 ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

 

ขอขอบคุณ

http://www.youtube.com/