พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

 

 

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท 

 

อายุ ๓๗  พรรษา ๑๗ วิทยฐานะ น.ธ. เอก

สถานะเดิม

ชื่อจิรยุทธ์ จ่ายพอควร เกิดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๘ เป็นบุตรของ นายสายหยุด จ่ายพอควร และนางกอบทิพย์ รื่นถวิล

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บรรพชา

ครั้ง แรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ วัดชุมพลนิการามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอุปัชฌาย์   พระญาณรังสี

ครั้ง ที่  ๒  เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ วัดอัมพวัน   ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีพระอุปัชฌาย์   พระภาวนาวิสุทธิคุณ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ( ปัจจุบันได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น   พระธรรมสิงหบุราจารย์)

อุปสมบท

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระธรรมธร ฐานานุกรม ของพระเทพสิงหบุราจารย์ (สมณ-ศักดิ์ชั้นเทพ) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรมของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (สมณศักดิ์ชั้นธรรม) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี