เพื่อนบ้านปันน้ำใจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ผู้อุปการะคุณบ้านธรรมนำใจ

 

เจิมป้ายเปิดศูนย์

พระอาจารย์ทองสุขเจิมป้ายเปิดศูนย์

ถวายผ้าป่าสร้างศูนย์

ถวายผ้าป่าสร้างศูนย์ฯ