ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล