ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 7

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง