ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ “บ้านธรรมนำใจ” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง มีดังนี้ (ชื่อของผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป บ้านธรรมนำใจ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)