ตารางการเข้าปฏิบัติธรรมปี 58

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

กำหนดการนิมนต์พระอาจารย์มาสอนวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ”  ประจำปี 2558
ครั้งที่ วันที่ เดือน นิมนต์ หมายเหตุ
69 27-28 ก.พ.-
1 มี.ค.
พระครูปลัดสุขุมศีลานุกิจ
(พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล)
* ทำบุญบ้านธรรมนำใจ
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
70 27-29 มี.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
71  10-15 เม.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
วันที่ 13-15 วันสงกรานต์
72 24-26 เม.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
73  1-5 พ.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
วันที่ 1 แรงงานแห่งชาติ,
5 วันฉัตรมงคล
74 15-17 พ.ค. พระครูปลัดสุขุมศีลานุกิจ
(พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล),
พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
75  5-7 มิ.ย. พระครูธรรมาภิรัต มฤคินทร์  
76 12-14 มิ.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
77 19-21 มิ.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
78 26-28 มิ.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
79 3-5 ก.ค. พระครูธรรมาภิรัต มฤคินทร์  
80 10-12 ก.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
81 17-19 ก.ค. พระครูธรรมาภิรัต มฤคินทร์  
82 24-26 ก.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
83  31 ก.ค.-2 ส.ค. งดการจัดปฏิบัติธรรม พระคุณเจ้าติดภารกิจของสงฆ์
84  7-9  ส.ค. พระครูธรรมาภิรัต มฤคินทร์  
85 14-16 ส.ค. งดการจัดปฏิบัติธรรม  คณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปวัดอัมพวันเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
86  21-23  ส.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
87 28-30 ส.ค. พระครูธรรมาภิรัต มฤคินทร์  
88  9-11 ต.ค. พระอาจารย์สายันห์  ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายกุศลแด่หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม เนื่องวันที่ 14 ต.ค. คล้ายวันประสบอุบัติเหตุ
89 23-25 ต.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
วันที่ 23 วันปิยมหาราช
90  6-8 พ.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
91 20-22 พ.ย. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
92  4-7 ธ.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายกุศลแด่ เนื่อง วันที่ 5 วันพ่อแห่งชาติ
93 18-20 ธ.ค. พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต
(หลวงลุงยก)
 
  หมายเหตุ :
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2. การเปลี่ยนแปลงจะทำสัญลักษณ์ตัวอักษรสีนำเเงิน