ครูบาอาจารย์ของเรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

                            หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม

 

พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

                  พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

 

พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร)

พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร)

พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร)

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท

                 พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉันโท