หน้าแรก

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง | 02 222 0598

"บ้านธรรมนำใจ" สาขา "วัดถ้ำพระผาคอก" จ.เชียงราย
คอร์สปฏิบัติธรรมเดือน พฤษภาคม 2558

คติธรรมประจำบ้าน

เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ
… เราจึงไม่กลัวยากจน

เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่
… เราจึงไม่กลัวตกอับ

เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ
… เราจึงไม่กลัวคำนินทา

เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว
… เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก

แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส
ของลูกหลานไทยทุกคน